naše produkty - popis systému

Informační systém DMG Compact® vyvinutý naší společností je produkt vhodný především pro střední a velké průmyslové podniky. Jeho uplatnění lze ale díky konfigurovatelnosti nalézt i na úřadech a institucích státní správy. Zákazníky je ceněn pro podporu výrobních činností a pro ochotu přizpůsobovat systém na míru uživateli.

Systém je plně založen na technologii klient - server a produktech firmy Oracle®, což zaručuje vysoký výkon serveru, bezpečnost dat a spolehlivost provozu.

Výrobní aktivity

Struktura výrobku a práce s ním jsou navrženy za účelem dosažení maximální efektivity práce a jednoduchosti obsluhy v obchodním oddělení, ve skladu a zásobování. Výrobek se skládá z jedné nebo několika komponent, přičemž jednotlivé komponenty se mohou lišit množstvím a typem údajů, které komponentu identifikují.

Při takovéto definici výrobku postihující veškeré komponenty, z nichž je výrobek složen, se otevírají možnosti vytváření výrobních příkazů na výrobu každé jednotlivé komponenty výrobku zvlášť. Vznikne sada výrobních příkazů pro jednotlivá pracoviště a úkoly z nich vyplývající pak mohou být tam, kde je to možné, zpracovávány paralelně a tedy výrazně efektivněji.

Důsledné využití IS vede ke zvyšování efektivity využití výrobních prostředků a snižování prostojů tím, že umožňuje získat kvalifikovaný statistický rozbor jejich nasazení, čímž lze přispět k přesnému plánování výrobních kapacit.

Obchodní agendy

Úspěšnost a efektivita obchodních vztahů je klíčovým aspektem při návrhu a přizpůsobení IS podmínkám okolního prostředí. Na přesně definovaný výrobek - komplet jsou vázány objednávky, výroba výrobku, následná expedice, fakturace a zaúčtování.

Systém podporuje realizaci a zajištění celého procesu.

Skladové hospodářství a logistika

Systém umožňuje sledování pohybu zboží ve výrobě, efektivní organizaci zásobování, maximální využitelnost skladových zůstatků a snadné vyhledávání ve skladu.

Výrobní příkazy přicházející do skladů odpovídají svou podstatou příkazům pro vyskladnění či naskladnění. V jejich důsledku proto dochází k předávání zboží na jiná pracoviště nebo k příjmu z nich.

Systém zahrnuje modul pro práci s čárovými kódy. Důraz je kladen i na cílené propojení se spedičními společnosti, značení zásilek a efektivnost expedice.

Vrcholový management

Informatické prostředky pro podporu činnosti vrcholového managementu jsou založeny na možnosti rychlého získání aktuálních informací z různých oblastí společnosti. Lze například klasifikovat zákazníky z hlediska jejich perspektivnosti, vyhodnocovat nákladovost pro jednotlivé zakázky, zabývat se personálními otázky či výtěžností výroby.

Havarijní plán

Havarijní plán je důležitou součástí IS. V případě neobvyklých situací, jako jsou výpadky napětí, technická závada na serveru či síti, softwarová chyba systému a jiných, umožňuje pokračovat v ostatních činnostech.

... zpět              dále ...

© 1998-2018 Data Mine Group, s.r.o.