naše produkty - úvod

Data Mine Group, s.r.o. se orientuje na vývoj a distribuci vlastního informačního systému a poskytování souvisejících služeb.

Informační systém DMG Compact® je jedním ze základních řídících a výrobních nástrojů prosperující a efektivně pracující firmy. Důsledné využití informačního systému znamená zásadní změnu v řízení a organizaci práce.

Nosnou myšlenkou komplexního IS je přesně definovaná, hierarchicky členěná delegace pravomocí s příslušnou zodpovědností. Tento princip umožňuje všem pracovníkům se soustředit především na vlastní obsah své práce, snižuje nároky na dorozumívání se s ostatními a odbourává problémy s časovým sladěním jednotlivých pracovních skupin. Řídícímu personálu navíc dává do rukou prostředky pro objektivní hodnocení jinak problematicky sledovatelných ukazatelů.

Přínosem skutečně kvalitního a komplexního IS není pouze zjednodušení a zefektivnění administrativních činností ve výrobním procesu či zvýšení dostupnosti informací při určitých konkrétních činnostech. Zavedení takového systému znamená i zásadní změnu v oblasti vnitropodnikového řízení a koordinace s vnějšími subjekty. V širších souvislostech je třeba očekávat a bezpodmínečně vyžadovat využití IS i v řídící práci vrcholného a středního manage- mentu, primárně zejména při podpoře rozhodovacích procesů a vyhodnocení výrobních, ekonomických i obchodních aktivit firmy.

dále ...

© 1998-2018 Data Mine Group, s.r.o.